Tag Archives: educaió infantil

Per l’educació infantil gratuïta de 0 a 3 anys

Gràcies a les mil persones que ens han signat la Iniciativa Legislativa Popular per l’educació infantil gratuïta de 0 a 3 anys que hem desenvolupat estos mesos a l’Olleria

A l’Ajuntament de l’Olleria li costa l’Escola Infantil Municipal 250.000€ a l’any, desl qual la meitat la subvenciona la Generalitat Valenciana, i l’altra meita la paguen entre les famílies i l’Ajuntament. I el BLOC treballa, amb el suport ciutadà, perquè la Generalitat assumisca els costos de l’educació ( com fa a les escoles de primària i els instituts de secundària). L’educació és un dret no un luxe.