Category Archives: educació

L’equip de govern enganya la joventut amb contractes precaris

La rotació cada 6 mesos de l’educador no té cap sentit pedagògic

El Grup municipal del BLOC-Compromís de l’Olleria ha manifestat hui que si “l’Ajuntament decideix canviar les bases de la borsa de treball per als educadors de l’Escola Infantil Municipal i continua amb la seua idea de penalitzar les tres o més educadores que ja no treballen a l’escoleta, i fer rotar cada sis mesos a les noves no haurem avançant res i des del nostre grup continuarem treballant per una escola pública, de qualitat i en valencià”.

Després de la pressió social i política que ha exercit la societat olleriana el PP i GdO han reconegut la seua errada i ara volen canviar les bases de selecció de treballadors per a l’Escola Infantil, segons han manifestat a la pàgina web de l’Ajuntament de l’Olleria.

Per a Julià Engo, portaveu del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de l’Olleria, “el que fa l’equip de govern (PP+GdO) amb aquestes bases és enganyar la joventut de l’Olleria al dir-los que volen eradicar l’atur juvenil i el que han aconseguit és deixar a tres jóvens sense treball i oferir-los als nous integrants de la borsa un contracte de sis mesos cada cinc anys. Açò no és ajudar la joventut, açò és tindre més precarietat en la seua situació laboral”.

A més, continua el portaveu valencianista, també hem de tindre en compte els xiquets i xiquetes de l’escoleta. Quin model pedagògic recomana que cada mig any tinguen una educadora diferent. Nosaltres no en coneguem cap. Això és una barbaritat. S’ha d’anar molt en compte amb l’educació dels nostres menuts. Ells no han de pagar la incompetència d’alguns. Els experiments es fan amb gasosa”.

Per al BLOC-Compromís “és tant important ajudar els joves a trobar faena, com mantindre el llocs que persones joves qualificades i mantindre una escola pública i de qualitat. Què s’òbriga una borsa de treball no és roïn, però s’haurien de respectar els drets laborals de la gent que ja està treballant, del contrari el que estarien fent és carregant-se l’escola pública creant unes condicions laborals i pedagògiques pròpies d’un ghetto per afavorir l’escola privada. I el que acabarà passant és que qui tinga diners portarà els fills a una bona escola de pagament i el que no puga s’aguantarà amb una escola sense recursos, sense projecte pedagògic i sense cap estabilitat. Eixe és el model d’escola de la dreta”.

BLOC-Compromís impugna les bases de la borsa de treball de l’Escola Infantil Municipal per no compleixen els principis d’igualtat, mèrit i capacitat de manera objectiva

Les bases es contradiuen diverses vegades.

El Grup municipal del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de l’Olleria ha impugnat este matí (dimarts 24 de juliol) les bases que regulen la creació d’una borsa de treball d’educadors infantils per a l’Escola Infantil Municipal.

Per als valencianistes “les bases són anul lables per diversos motius:

  • no compleixen els principis d’igualtat, mèrit i capacitat de manera objectiva

  • s’atorga una puntuació desproporcionada a una entrevista totalment discrecional

  • no es valora l’experiència laboral

  • s’afavoreixen els expedients acadèmics amb nota baixa

  • penalitza haver treballat a la mateixa borsa o altres anteriors

  • causa indefensió als participants al proposar dos mesures diferents per a una mateixa situació”.

Per tot açò el portaveu del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de l’Olleria ha demanat que “es procedisca a decretar l’anul·lació de les esmentades bases en els termes descrits, amb demés pronunciaments favorables, i es procedesca així mateix a la suspensió cautelar de l’execució de les bases que es recorren en tant que no es resolga aquest recurs, tenint en compte que aquesta execució comportarà greus perjudicis d’impossible o difícil reparació, i consistents en la vulneració dels drets laborals”.

Per als valencianistes “mesures com aquestes el que busquen és carregar-se l’escola pública creant un ambient de precarietat laboral i absent de qualsevol criteri educatiu. Ara resulta que les persones seleccionades no podran treballar més de mig any a l’escoleta, el que pot provocar que un xiquet que entre amb mig any al centre pot acabar als tres anys amb 5 educadores diferents. No hi ha cap model pedagògic que avale aquesta rotació. Qui ha fet les bases ha pensat si ell haguera de rotar cada mig any? O la regidora d’educació, deixarà el càrrec al mig any per a que l’ocupen la resta de regidors? Sis mesos cadascú. Si tant bo és que passe molta gent per eixe lloc de treball, per què no ho fem a altres borses? O millor. Cada mig any un regidor farà d’alcalde. Mesures demagògiques com estes només et deixen pensar una cosa, que volen llevar algú o que volen posar algú. I si no és això ho han fet molt malament. La dreta no creu en l’escola pública i farà tot el possible per carregar-se-la”.

Al document adjunt podeu llegir els arguments i explicacions que ha presentat el BLOC-Compromís per a impugnar les bases de creació de la borsa d’educadores infantils de l’Escola Infantil Municipal de l’Olleria.

impugnació bases educadors infantils 2012

El govern de l’Olleria (PP+GdO) despatxa 3 educadores infantils i convoca una nova borsa on no es té en compte l’experiència laboral

El 42% de la puntuació s’obté a través d’una entrevista

 L’Ajuntament de l’Olleria acaba de despatxar a tres treballadores de l’Escola Infantil Municipal i ha anul·lat la borsa a la qual pertanyien estes educadores infantils. I la mateix temps ha obert una nova borsa de treball on “crida l’atenció la baremació dels mèrits que han aprovat” afirma el portaveu del BLOC-Compromís de l’Ajuntament l’Olleria, Julià Engo.

En esta baremació s’obtenen un màxim de 5 punts per la valoració de l’expedient acadèmic, 2 punts per la formació i 5 punts mitjançant una entrevista personal. En cap lloc s’indica ni es valora l’experiència laboral. “És a dir, segons Julià Engo, que el 42% de la puntuació s’obté a través un mecanisme totalment subjectiu on no s’estableixen suficients garanties per a respectar els principis de mèrit i capacitat. A l’entrevista li se concedeix una importància i una ponderació excessiva i desproporcionada, el que obre la porta a l’arbitrarietat i imparcialitat en la selecció del personal que ha de treballar en l’administració pública, en este cas per a l’Ajuntament de l’Olleria. I a més no es té en compte l’experiència laboral”.

Els valencianistes consideren que per al govern de l’Ajuntament de l’Olleria (PP+GdO) “és més important que els candidats li caiguen bé al tribunal que puguen acreditar una experiència laboral en la matèria, en la seua pròpia escola o en altres, i que parlen valencià, la llengua del 95% dels xiquets matriculats, que no és ni requisit ni mèrit. En definitiva, que molt objectiu no és este procés de selecció”.

En paraules del portaveu del BLOC-Compromís “els regidors de GdO i el PP es pensen que poden contractar personal com si ho feren per a les seues empreses, i, de moment, l’Ajuntament de l’Olleria forma part de l’administració pública on hi ha una legislació que cal aplicar i on els sistemes d’accés es fan per assegurar l’objectivitat i racionalitat del procés selectiu. Per al qual cosa ens reservem la possibilitat d’impugnar les bases i demanar la paralització de la nova borsa mentre no es regule d’una manera objectiva i democràtica el nou procés de selecció de treballadors de l’Escola Infantil Municipal de l’Olleria”.

 A la borsa també hi ha altres aspectes que els valencianistes consideren curioses, com per exemple “que a la finalització del contracte, si la seua duració o la suma de contractes anteriors, és igual o superior a sis mesos, els interessats es reintegraran a la borsa en l’últim lloc. És a dir que a les bases no es té en compte l’experiència laboral, i una vegada has treballat el penalitza. No té cap sentit. Només el PP i GdO sabran perquè han fet esta borsa de treball, quan ja hi havia una que funcionava correctament, i ara penalitzen les treballadores que estaven a l’escoleta”.

OFICINA DE COMUNICACIÓ

NO HI HA DINERS PER A LES BEQUES DE MENJADOR PERÒ SÍ PER ALS COL·LEGIS DE L’OPUS I PER ALS VICIS DELS SENYORETS DEL PP

Josep Maria Pañella: Compromís ens rebel·lem contra l’intent de la Conselleria d’enfrontar la direcció dels centres escolars amb els pares pel tema de les beques de menjador

El diputat de Compromís diu que “hem demanat que comparega el conseller d’Educació i que ens explique les raons d’aquesta decisió”

El diputat de Compromís, Josep Maria Pañella, ha declarat que “el conseller d’Educació s’ha tret de la mànega una disposició per la qual les beques dels menjadors escolars podran ser complementades amb fons dels centres educatius, que veuran així encara més retallades les quantitats ja clarament insuficients de què disposen per al seu funcionament habitual. Des de Compromís veiem evident, darrere d’aquesta disposició, una clara voluntat de “passar-los el mort” als centres escolars, i d’enfrontar pares i mares amb la direcció, ja que aquesta es trobarà en el dilema d’haver de de negar beques a alumnes que les necessiten, per la seua situació familiar, o haver-les de pagar dels fons que els calen per a necessitats del centre. No estem disposats a acceptar aquesta evasió de responsabilitats per part de la Conselleria, i per això hem exigit que el conseller comparega davant de la comissió parlamentària d’Educació, per a explicar-nos les raons d’una decisió tan discutible com aquesta”

Pañella ha explicat que “des de Compromís, pensem que aquest no és un sistema admissible per a fer front a un problema tan delicat com són les beques de menjadors escolars per a famílies amb pocs recursos, i ens solidaritzem amb els pares i mares afectats. No són acceptables les retallades en aquesta matèria, quan simultàniament el Consell continua gastant diners en aspectes absolutament prescindibles, com ara més de 3 milions en un innecessari Master Golf Castelló, i en cap cas podem acceptar que des de la Conselleria s’eludisquen les responsabilitats pròpies, i es descarregue el problema sobre els Consells Escolars i la direcció dels centres públics. Per això li exigirem una rectificació, i que siga la Conselleria qui assumisca al 100% el cost de les beques de menjador que en justícia s’hagen d’atorgar”.

Spot joventut i esports

Discapacitats i dependents centren la política social del BLOC de l’Olleria

El Bloc de l’Olleria té previst posar en marxa durant els propers quatre anys un Programa Integral de Suport a les persones amb Discapacitats i Dependents, amb línies específiques d’acció des del departament municipal de Benestar Social, i la posada en marxa del Centre de Dia per a persones dependents. A més es donarà suport a la creació d’una Xarxa Social de Voluntariat, per tal d’organitzar l’incipient nombre de voluntaris de la població, per tal de seguir formant-los i dotar-los dels espais adequats per a desenvolupar les seues accions solidàries.

Per tal d’ajudar a superar l’actual situació econòmica, des del Bloc es pretén potenciar la bonificació d’impostos i taxes municipals per a les famílies nombroses, i s’organitzaran programes d’emergència social per a famílies necessitades.

“Els nostres compromisos per una l’Olleria millor giren al voltant de dos eixos bàsics: la recuperació econòmica i la millora del benestar de la nostra ciutadania, de la nostra l’Olleria. Evidentment al nostre programa portem idees i projectes per a tots els sectors de la societat i per a totes les àrees, però són el nostre compromís per generar ocupació i el nostre compromís per la societat els que marquen el nostre treball”, afirmà Jose Micó, candidat del BLOC de l’Olleria. “No descobrirem res si diem que ens ha tocat viure una època de dificultats econòmiques. És cert, però mentre alguns es dediquen a fer-se fotos nosaltres tenim les idees clares, sabem quin és el camí que hem de seguir si volem apostar per donar suport a l’economia local, sense renunciar a garantir el benestar social de tots vosaltres”, afirma Julià Engo, candidat del BLOC a l’alcaldia de l’Olleria.

Des del Bloc també es té previst seguir aprofundint en el procés de Participació Ciutadana, així com en el suport i promoció de les associacions locals a través d’ajudes concretes i convenis amb entitats.

Educació

Paral·lelament a la formació contínua i al reciclatge dels treballadors en l’atur, el Bloc té previst obrir un espai de formació per a la Gent Major Activa, en noves tecnologies i activitats socio-culturals. Al costat d’esta formació no obligatòria, el programa electoral del Bloc inclou seguir millorant l’educació dels escolar, i el suport als progenitors, amb l’ampliació de l’Escoleta Municipal, noves edicions de les Jornades Educatives o la consolidació de tres ludoteques anuals, per tal de facilitar la compatibilitació de la vida familiar i laboral.

Per l’educació infantil gratuïta de 0 a 3 anys

Gràcies a les mil persones que ens han signat la Iniciativa Legislativa Popular per l’educació infantil gratuïta de 0 a 3 anys que hem desenvolupat estos mesos a l’Olleria

A l’Ajuntament de l’Olleria li costa l’Escola Infantil Municipal 250.000€ a l’any, desl qual la meitat la subvenciona la Generalitat Valenciana, i l’altra meita la paguen entre les famílies i l’Ajuntament. I el BLOC treballa, amb el suport ciutadà, perquè la Generalitat assumisca els costos de l’educació ( com fa a les escoles de primària i els instituts de secundària). L’educació és un dret no un luxe.

Recollida de signatures per l’educació infantil

El proper dissabte 5 de febrer, el BLOC Nacionalista Valencià de l’Olleria a partir de les 11h del matí estarem arreplegant signatures per aconseguir portar a les Corts Valencianes la ILP per l’educació gratuïta a les escoles infantils de 0 a 3 anys.

Hi haurà taules al Mercat Municipal

Esteu tots convidats a participar a la festa de l’educació infantil gratuïta!!

 

El BLOC presenta la Iniciativa Legislativa Popular per l’educació infantil de zero a tres anys

El portaveu del grup parlamentari del BLOC-Compromís, Enric Morera, ha acudit a l’Olleria a presentar la Iniciativa Legislativa Popular per l’educació de zero a tres anys. El diputat del BLOC ha estat acompanyat per la regidora d’Educació de l’Ajuntament de l’Olleria, Merce Simón i pel secretari comarcal de la Vall d’Albaida i candidat del BLOC a l’alcaldia de l’Olleria, Julià Engo.
Segons ha afirmat Enric Morera “amb aquesta llei que pretenem que aproven Les Corts, es completaria l’any 2013 un procés pel qual la Generalitat i les administracions locals constituirien la xarxa d’escoles infantils de titularitat pública de la Comunitat Valenciana. Aquesta xarxa hauria d’incloure la creació i el manteniment d’un mínim de trenta mil noves places, açò passa, entre altres mesures, perquè la Generalitat establisca una partida especial en el pressupost d’inversions per a construir les escoles infantils necessàries”. Per tal d’aconseguir impulsar esta llei, Compromís ha encetat una campanya per arreplegar signatures entre la ciutadania, ja que el govern autonòmic està obligat a debatre qualsevol proposta ciutadana que tinga el suport de 50.000 persones, el que és conegut com Iniciativa Legislativa Popular.
Morera ha explicat també la raó de presentar aquesta proposició de llei mitjançant una ILP, “des de Compromís apostem per la participació ciutadana, creguem que la democràcia no és només anar a votar cada quatre anys, en qüestions tan importants com aquesta, la societat ha de participar d’una forma directa. Així mateix la força de presentar una proposició de llei avalada per les signatures de desenes de milers de valencians i valencianes és molt més gran que si la presenten els nostres parlamentaris i costarà més que siga rebutjada per la majoria del PP a Les Corts”.
Julià Engo ha assenyalat que “la Conselleria d’Educació porta de del curs 2008-2009 aplicant una disminució considerable en les ajudes que atorgava als pares i mares amb xiquets i xiquetes matriculats en estos centres, i als Ajuntaments que gestionem escoles municipals. La retallada de l’ajuda mensual és del 25% en el diversos nivells d’ensenyament, i l’argument que s’utilitza per a justificar el descens de l’ajuda és l’increment de sol·licituds rebudes. Evidentment, la Conselleria no es planteja la possibilitat d’augmentar el crèdit destinat a esta finalitat i mantenir la quantitat de les ajudes. El BLOC considera que esta mesura implica una nova agressió contra les famílies amb fills i filles matriculats en estos nivells educatius i contra les administracions que tutelen eixos centres, perquè hauran de compensar amb recursos propis els ingressos que deixen de percebre de l’administració autonòmica. En un moment de crisi, en què les famílies necessiten més del suport de les administracions públiques, actuacions com les que denunciem atempten directament contra l’economia de les famílies amb menors recursos.
Segons ha declarat Merce Simón “regular l’educació de 0-3 anys suposa avançar l’inici de la socialització dels nostres infants, una escolarització a aquestes edats, com s’ha pogut comprovar, contribueix a reduir considerablement el fracàs escolar, un problema en què desgraciadament som líders de tot l’estat. S’ha d’acabar amb la visió exclusivament assistencial de l’educació infantil de 0 a 3 anys i contemplar-la com l’inici de l’ensenyament dels xiquest i xiquetes. Amb l’aplicació de la llei que proposem es crearien mil nous llocs de treball directes, a més de tots aquells que es crearen indirectament. S’ha de tindre en compte també els beneficis per la conciliació de la vida familiar i laboral que suposaria la posada en marxa d’esta xarxa pública”.
Per posar un exemple. L’Escola Infantil Municipal de l’Olleria té un cost de 244.000€ anuals, i la Generalitat Valenciana fa una aportació de 120.000€, per la qual cosa l’Ajuntament de l’Olleria i les famílies han de posar 124.000€ per poder mantenir-la. Més de la meitat del cost, quan la competència d’educació li correspon a la Generalitat Valenciana. A més d’açò, l’Ajuntament de l’Olleria ha invertit, des que el BLOC gestiona el Departament d’Educació, 55.000€ en millorar i ampliar les instal·lacions.
El curs 2009-2010, la Conselleria d’Educació va retallar un 25% les aportacions a les escoletes municipals, i l’Ajuntament de l’Olleria va absorbir la retallada mantenint el preu. El curs 2010-2011 han tornat a retallar un 10% les aportacions i el dèficit ha estat repartit entre l’Ajuntament i les famílies que han passat de pagar 72€ al mes a abonar-ne 80€, per culpa de la mala política del PP al capdavant de la Generalitat Valenciana.

l’Olleria, 19 de gener de 2011.