Monthly Archives: Març 2012

En Compromís estem de vaga

BLOC-Compromís proposa una sèrie de mesures per ajudar l’Olleria a superar la crisi

Els valencianistes han presentat una moció per demanar una política de promoció econòmica consensuada amb la societat civil

El greu deteriorament que experimenta en l’actualitat la situació econòmica, com a conseqüència de la incidència de factors de caràcter general i local, i que està dibuixant un escenari socioeconòmic complex i advers per la generalitat dels ciutadans i ciutadanes i també pel conjunt de les administracions públiques, entre elles l’Administració local, de la que l’Ajuntament de l’Olleria en forma part, ha portat als regidors del BLOC-Compromís ha presentar una sèrie de mesures per ajudar l’Olleria a superar la crisi.

En aquest escenari econòmic restrictiu, segons el portaveu Julià Engo, que genera incerteses cara al futur i una percepció negativa entre la ciutadania, i tot i que les eines que l’Administració Local posseeix són limitades i parcials per combatre la crisi actual, també és cert i absolutament necessari que els ajuntaments podem posar en marxa tot un seguit de mesures, que s’han de definir en la futura elaboració dels pressupostos i que tinguen com a finalitat la reactivació econòmica del nostre municipi”.

“Per la qual cosa, continua el regidor de BLOC-Compromís a l’Ajuntament de l’Olleria, i atesa la necessitat, davant l’actual conjuntura econòmica, d’adoptar una actitud de responsabilitat davant la ciutadania que expresse aquesta preocupació hem proposat al ple la Creació d’un Consell Econòmic i Social format per diversos sectors de la nostra localitat (empresarial, sindical, polític, instituts d’investigació…) amb la finalitat de consensuar les polítiques econòmiques que necessite l’Olleria, estudiar la creació d’una Agència Local de l’Energia per produir energia, ajudar a l’autoabastiment, estalviar i crear noves font d’ingressos, estudiar mesures fiscals i administratives per afavorir la posada en marxa dels projectes dels emprenedors, elaborar un programa de formació contínua i reciclatge per als treballadors desocupats, elaborar d’un Pla d’Ocupació Local per ajudar a la gent a trobar faena, donar suport psicològic al desocupats i fomentar el treball i l’autoocupació, així com redactar d’un Pla de Dinamització del Comerç Local que ajude a la seua consolidació, i treballar un Pla Estratègic de Turisme per fer de l’Olleria un producte digne i atractiu pel turisme d’interior per potenciar l’economia del poble (comerç, restauració, nous llocs de faena…)”.

Fins ara, afirma Julià Engo, no sabem quines mesures està adoptant el govern de l’Olleria per superar la mala situació econòmica de l’Olleria. L’alcalde, José Vidal de GdO, i el regidor de Promoció econòmica, Jesús Engo del PP, sembla que es preocupen més dels equilibris de poder dins la seua coalició, que d’adoptar mesures que ajuden els ollerians i ollerianes a millorar la seua economia. Des del BLOC-Compromís volem ajudar i per això proposem aquesta sèrie de mesures que poden col·laborar a solucionar els problemes de moltes famílies de l’Olleria”.